lấy mã khuyến mãi

NHÂN VIÊN SẼ TƯ VẤN THÊM SAU LẤY MÃ

LẤY MÃ NGAY

Họ và tên

Số điện thoại

CITIGYM sẽ gửi mã khuyến mãi về SĐT quý khách

00
00
00
00

NGÀY

GIỜ

PHÚT

GIÂY

THỜI HẠN LẤY MÃ KHUYẾN MÃI

©2020 Allrights reserved citigym.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CITIGYM

Trụ sở chính: 52 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hotline: 1900 633 638

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Privacy Policy

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Contact Us